Er kan bij u een OCT-onderzoek worden uitgevoerd (Optical Coherence Tomography).

Hierbij wordt een doorsnede door het netvlies gemaakt op basis van lichtweerkaatsing.
Alzo kunnen de structuren en eventuele afwijkingen van het netvlies en de macula met grotere nauwkeurigheid bepaald en opgevolgd worden.
Ook de oogzenuw en bijhorende zenuwvezellagen kunnen onderzocht worden, onder andere  in verband met de mogelijkheid van glaucoomaantasting.

Onlangs werd terugbetaling van dit onderzoek voorzien onder bepaalde voorwaarden.

Indien u niet in aanmerking komt voor terugbetaling van dit onderzoek, zal een forfaitair bedrag worden aangerekend.