Er werd bij u een OCT-onderzoek uitgevoerd (Optical Coherence Tomography). Hierbij wordt een doorsnede door het netvlies gemaakt op basis van lichtweerkaatsing.
Alzo kunnen de structuren en eventuele afwijkingen van het netvlies en de macula met grotere nauwkeurigheid bepaald worden.
Ook de oogzenuw en bijhorende zenuwvezellagen kunnen onderzocht worden in verband met de mogelijkheid van glaucoomaantasting.

Onlangs werd terugbetaling van dit onderzoek voorzien onder bepaalde voorwaarden.

De ziekteverzekering voorziet momenteel nog steeds geen terugbetaling voor het uitvoeren van het OCT-onderzoek.
Een bijkomend , niet-terugbetaald bedrag wordt daarom aangerekend.