Wat is cataract?

Cataract is het vertroebelen van de lens die zich achter de iris bevindt. Deze lens zorgt ervoor dat de lichtstralen gebundeld worden en zo op het netvlies terecht komen. Wanneer deze lens minder helder wordt, zal deze lichtbundel verstoord worden. Er kunnen zo klachten optreden van wazig zien of toenemende lichtverstrooiing. In een gevorderd stadium helpt een sterkere bril gewoonlijk niet meer.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van cataract. Meestal zal cataract ontstaan als gevolg van een “normaal” verouderingsproces. Maar er zijn ook andere minder frequente oorzaken zoals diabetes, trauma, ooginfecties, medicatie (cortisone) of erfelijke aandoeningen.

Onderzoeken

De oogarts moet zeker zijn dat uw klachten wel degelijk het gevolg zijn van cataract en niet van een ander oogprobleem. Daarom is een uitgebreid algemeen oogonderzoek noodzakelijk. Verder zijn enkele specifieke testen noodzakelijk om de sterkte van de implantlens te kunnen bepalen:

Biometrie: dit betreft een meting van de centrale kromming van uw hoornvlies en een meting van de lengte van uw oog.

Tomografie: dit is een gedetailleerde analyse van uw hoornvlies.

Behandeling cataract

De operatie wordt uitgevoerd onder een speciale microscoop. Uw oogarts maakt een kleine insnede van 2-3 millimeters in het oog, opent het voorste deel van het lenskapsel en verwijdert vervolgens de inhoud met fijne verbrijzel- en zuiginstrumenten. Deze techniek wordt faco-emulsificatie genoemd. Van het kapsel wordt alleen het centrale, voorste gedeelte weggenomen. De rest van het kapsel blijft zitten als een soort zakje waarin vervolgens uw kunstlens geplaatst wordt. De totale duur van deze ingreep bedraagt ongeveer 30 minuten. Deze ingreep verloopt meestal onder lokale verdoving. Na enkele dagen zal u een duidelijke verbetering van uw zicht kunnen vaststellen.

Welke implantlens?

standaard kunstlens
Hierbij wordt een monofocale kunstlens geplaatst. Na de operatie is de patiënt afhankelijk van een leesbril en/of een vertebril. Patiënten met een astigmatisme (vormafwijking van het hoornvlies) zullen op alle afstanden een bril nodig hebben.
torische kunstlens
Bij patiënten met een astigmatisme kan gekozen worden voor het implanteren van een torische lens. Deze lens corrigeert ook het astigmatisme. Ook deze patiënten zijn na de ingreep afhankelijk van een leesbril en/of een vertebril.
intermediaire kunstlens
Wanneer we deze lens plaatsen, zal u zonder bril kunnen ver en intermediair kijken (bv. computer, muziekpartituur, koken). Voor kleine leesdruk, zal U mogelijks nog wel een lichte leesbril moeten dragen. Deze lens kent minder bijwerkingen dan een multifocale kunstlens. Ook hier ligt de prijs lager ivm een multifocale kunstlens.
multifocale kunstlens
De multifocale kunstlens zal ervoor zorgen dat u zowel in de verte als intermediair als kortbij scherp zal kunnen lezen. Dit geeft U het gemak dat U meestal geen bril meer nodig heeft. Zoals U op de afbeelding kan zien, bestaat deze kunstlens uit allemaal kringen.

Belangrijke informatie

Patiënten die kiezen voor een multifocale lens moeten met een aantal verschijnselen rekening houden:
  • De scherpte op afstand en lezen zal bij duisternis wat afnemen ten opzichte van daglicht.
  • ’s Avonds kan men halo’s ervaren (lichtkransen om een lichtbron): dit is het gevolg van de kringen in de lens.
  • De keuze van de sterkte van de kunstlens gebeurt op basis van uitvoerige berekeningen. Het is echter onmogelijk om een 100% zekerheid te bieden voor het uiteindelijke resultaat. Mocht de uiteindelijk verkregen sterkte te veel afwijken van de beoogde sterkte dan kan een aanvullende behandeling nodig zijn.
  • Het kan zijn dat tijdens de operatie ten gevolge van een complicatie er geen multifocale kunstlens geïmplanteerd kan worden. In dat geval zal een monofocale (=standaard) kunstlens geplaatst worden.
  • Bij patiënten met een netvliesprobleem, hoornvliesprobleem of glaucoom is het meestal niet mogelijk een multifocale kunstlens te plaatsen.
  • Patiënten die in het verleden een laserbehandeling hebben gehad ter correctie van bril/contactlenzen hebben een verhoogde kans om na de cataractoperatie (bij gelijk welke lens) toch nog een bril nodig te hebben voor dichtbij en/of verte. Nabehandeling hiervoor is altijd voor eigen rekening.

Prijs cataractingreep

De prijs ten laste van de patiënt voor een standaard cataractingreep bedraagt ongeveer 220 euro. Bepaalde aanvullende hospitalisatieverzekeringen (bv DKV, AG Fortis, Axa, Ethias, Van Breda of Allianz) betalen een klassieke cataractbehandeling (inplanting van een monofocale lens) voor 100% terug.

Wanneer u kiest voor een intermediaire of multifocale implantlens zal u een supplement aangerekend worden. Vraag hierover meer informatie aan uw arts.
De situatie bij de verzekeraars en de ziekenfondsen wijzigen zeer snel. Informeer bij uw zorgverzekeraar welk deel van bovenstaand supplement zal worden terugbetaald.