Over dokter Vanherck Marleen

Curriculum
Datum erkenning specialist: 01/07/1984

Bijzondere opleidingen:
Fellowship Prof. Deutman te Nijmegen

Subspecialisatie
Cataractchirurgie
Meer informatie volgt later

Oogziekten en oogheelkunde

De dokter maakt deel uit van het team Oogziekten en oogheelkunde van het Imelda ziekenhuis.